Υπηρεσίες

Προμηθεια Βιομηχανικου Εξοπλισμου και Ανταλλακτικων.

Η ΕΛΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ αναλαμβάνει την προμήθεια και εισαγωγή εκ μέρους των πελατών της, του εξοπλισμού που σχετίζεται με την άντληση σε όλους τους τομείς. Εκτός των αντλιών που αποτέλεσαν και αποτελούν τη βάση της δραστηριότητας της, μπορεί να προμηθεύει μέσω αποκλειστικών συνεργασιών, μια γκάμα προιόντων γύρω απο την άντληση, όπως βαλβίδες υγρών και ατμού, ροομετρητές, αισθητήρες, αναδευτήρες και σωλήνες. Ταυτόχρονα υποστηρίζει με ανταλλακτικά όλα της τα προιόντα. 

Επισκευη Αντλιων.

Η ΕΛΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ αναλαμβάνει επίσης την επισκευή αντλιών σε πιστοποιημένο κατά ISO συνεργείο. Η προμήθεια των ανταλλακτικών γίνεται με ευθύνη της Εταιρείας μας απο τον κατασκευαστή ή εναλλακτικό προμηθευτή κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη. Η εξάρμωση απο την εγκατάσταση του πελάτη, η μεταφορά από και προς το χώρο επισκευής καθώς και η επανατοποθέτηση και δοκιμή λειτουργίας παρουσία του πελάτη, εκτελούνται απο εμάς κατόπιν συμφωνίας.

Παρακολουθηση Λειτουργικης Καταστασης Μηχανηματων.

Η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της  υπηρεσίες παρακολούθησης λειτουργικής  κατάστασης (Machinery Condition Monitoring) των μηχανημάτων τους. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν σε συνεχή (online) ή περιοδική (offline)  παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων, όπως κινητήρες, αντλίες, ανεμιστήρες και εξαεριστήρες, γεννήτριες, μηχανισμούς μετάδοσης  κίνησης,  κ.α.

Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και την εφαρμογή εξειδικευμένων μη καταστροφικών μεθόδων (όπως μέτρηση κραδασμών και θορύβων / Vibration Analysis, υπέρυθρη θερμογραφία / IR Thermography, υπέρηχοι / Ultrasound, ανάλυση λιπαντελαίου / Οil Αnalysis) από πιστοποιημένο προσωπικό, παρακολουθούμε (online ή offline) τη λειτουργία των μηχανημάτων χωρίς διακοπή της παραγωγής, με στόχο την έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων πριν αυτά γίνουν αισθητά στον χειριστή.

Εγκαταστασεις Αντλιοστασιων.

Η Εταιρεία διαθέτει την εμπειρία και τις απαραίτητες συνεργασίες προκειμένου να υλοποιήσει ένα έργο μελέτης και εγκατάστασης ενός νέου αντλιοστασίου ή τροποποίησης μιας υφιστάμενης εγκατάστασης.

Κλείσιμο ×